Solcelleanlegg

Solcelleanlegg til boliger

Tinn Energi & Fiber har inngått avtale med Taksynergi som leverandør av solcelleanlegg til boliger. 

Taksynergi foretar gratis befaring, hvor de sjekker kvaliteten på taket og om underlaget er godt nok eller om det bør forbedres før montering av solcelleanlegg, samt kontrollerer om sikringsskapet har god nok kapasitet og hvilken effekt et solcelleanlegg vil ha på din bolig basert på solforhold og plassering. 

Å installere solcelleanlegg på boligen kan bety betydelig besparelse på strømregningen. Over tid kan solcelleanlegget generere mer energi enn du trenger, og du kan selge overskuddsstrømmen eller spare den i en virtuell bank til senere uttak. 

Samlet sett er det å installere solcelleanlegg på boliger en smart og bærekraftig investering. Du kan redusere energikostnadene dine, bidra til å bevare miljøet, øke verdien på boligen din og dra nytte av forskjellige økonomiske fordeler.

Fordeler med solceller på taket

Hus med solceller

Befaring

Tilbud

Klargjøring

Montering

Solcellepanel og vernehjelm

Gratis befaring

Vurderer du å montere solcellepaneler på taket på din bolig, så bistår Taksynergi med å kvalitetssjekke at underlaget på taket tåler installasjonen, om kapasiteten i sikringsskapet tåler effekten du ønsker at solcelleanlegget ditt skal ha, samt om boligens plassering og vinkel på taket er god nok for at investeringen av solcelleanlegg skal være lønnsom over tid. 

 

Enova støtte

Du kan få inntil 47 500 kr i Enova-støtte når du begynner å produsere din egen strøm. NB! Støtten reduseres 1.10.23. Bestill i god tid, slik at du rekker å få det ferdig montert for å få full støtte!

Du kan også få støtte til solceller på din fritidsbolig. 

Enova tilskuddet er en støtteordning for private husholdinger. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. 

Installasjonen må være utført av registrert firma. Taksynergi er registrert i elvirket som godkjent prosjekterende firma. 

Penger Euro

Plusskunde

Tinn Energi & Fiber har plusskundeordning. Det vil si at vi kan kjøpe overskuddsstrømmen din. 

Som plusskunde så bruker du kraften du selv produserer, men får strøm levert av oss når du trenger mer strøm. Produserer du mer kraft enn du bruker så selges strømmen direkte til oss.

Solceller tegning

Solbank

Som plusskunde hos Tinn Energi & Fiber kan du også opprette Solbank som er en virtuell “bank” der du kan spare din overskuddsproduksjon fra solcelleanlegg til senere bruk.

Overskuddsproduksjonen som du setter inn i solbanken blir omregnet til en kroneverdi basert på timesmålt spotpris ved produksjonstidspunktet.  

sol og bank blir solbank

Kan det lønne seg med solceller på Rjukan?

I en dal med sol kun 6 måneder i året, reiser naturligvis spørsmålet seg; om det kan lønne seg å installere solceller på boliger på Rjukan? 

I samarbeid med Taksynergi er det foretatt befaring på en bolig på Tveito, som vil si omtrent midt i dalstrøket og som kun har sol fra slutten av mars til slutten av september. 

På Rjukan ” er det umulige mulig”, så vi kan stadfeste at på denne boligen gir solcelleanlegg over 70 % av maksimal effekt!

Kundecaser

Miland

10,56 kWp anlegg.

Estimert 8155 kW årlig produksjon.

Med gj.snittlig strømpris på 252 øre/kWh (2022) utgjør solcelleanlegget årlig besparelse på 20 550 kr.

Total produksjon på 25 år: 194 372 kW. 

Pris på anlegg (etter Enova støtte): 170 000 kr 

 

Austbygde

16 kWp anlegg.

Estimert 12800 kW årlig produksjon.

Med gj.snittlig strømpris på 252 øre/kWh (2022) utgjør solcelleanlegget årlig besparelse på 32 256 kr.

Total produksjon på 25 år: 320 000 kW. 

Pris på anlegg (etter Enova støtte): 280 500 kr  

 

Rjukan - Tveito

10,6 kWp anlegg.

Estimert 7700 kW årlig produksjon. 

Med gj.snittlig strømpris på 252 øre/kWh (2022) utgjør solcelleanlegget årlig besparelse på 19 400 kr. 

Total produksjon på 25 år: kr 182 781 kW.

Pris på anlegg (etter Enova støtte): 176 120,-

 

Eksempelpriser og mulig besparelse

Pakke FRA Pris Årlige strømutgifter u/solceller* Årlige strømutgifter m/solceller* Annet teknisk
10 kWp/22-26 paneler
239.000,-
46.400,-
23.200,-
45-50 kvm utnyttet takflate. Min. 50 amp. hovedsikring. Chrome eller All black.
15 kWp/32-36 paneler
339.000,-
46.400,-
11.600,-
65-75 kvm utnyttet takflate. Min. 50 amp. hovedsikring. Chrome eller All black
20 kWp/42-46 paneler
439.000,-
46.400,-
0,-
85-90 kvm utnyttet takflate. Min. 60 amp. hovedsikring. Chrome eller All black

* Tallene er estimater. Korrekt pris, besparelse og tilbud får du etter befaring

Tinn kommune og verdensarv

Før du starter planleggingen bør du kontakte kommunen. Du bør avklare med dem om det er restriksjoner ift solcelleanlegg på tak og om det finnes krav til byggemelding. Noen kommuner tillater ikke solceller på tak eller fasader.

For boliger og bygninger på Rjukan som er vernet eller fredet med bakgrunn i Rjukan – Notodden Industriarv, kan det være muligheter, men hvert enkelt tilfelle er søknadspliktig. 

Les for øvrig riksantikvaren sine 7 råd,  og veileder her. 

Rjukan natt

Hvilke tak egner seg for solceller?

Har du skifertak vil ikke det være egnet for solcellepaneler. Taksynergi kan i disse tilfellene komme med tilbud på takfornying, slik at du får et tak på boligen som er egnet. 

Mange fritidsboliger har torvtak, som per dags dato heller ikke er spesielt egnet for solcelleanlegg. Det jobbes derimot med gode løsninger for denne taktypen. Ta kontakt med oss for å avklare muligheter. 

Vasking av tak for anleggelse av solcelleanlegg

Finansiering

Det kan være en stor investering å komme i gang med solcelleanlegg. mange banker tilbyr grønt lån for å bistå kundene sine til å investere i en bærekraftig fremtid. 

Ta kontakt med banken din for å forhøre deg om de kan tilby deg et såkalt “grønt lån” som normalt har vesentlig bedre renter enn standard lån. 

anleggelse av solcellepanel

Rjukan - Tveito

Adresse: 

Solforhold 

Besparelse

Miland

Hytte

Adresse: 

Solforhold 

Besparelse

Rjukan - Dale

Hytte på Gausta

Adresse: 

Solforhold 

Besparelse

Tinn Austbygd

Installerer solcelleanlegg

Adresse: 

Solforhold 

Besparelse

FAQ

Det avhenger av hvordan huset ditt ligger og hvordan taket ditt ser ut (takvinkel), og det avklarer vi under befaringen. Det fins flere godkjente løsninger for sikring av takarbeidere.

Ved bestilling av befaring, vil du motta en mail med estimert ventetid før befaring kan gjennomføres i ditt område. 

Vår mål er at det skal stå ferdig senest innen tre måneder, og helst før. Du vil få en mail fra oss med forventet leveringsdato og montasjeoppstart. Anlegget blir levert på din adresse, på et sted angitt av deg.

Du kan montere solceller på flere tak, og på befaringen vil vi kunne si om det innebærer merkostnader. Det kan f eks innebære at du må installere flere likerettere.

Dette avdekkes på befaring. 

Tak som vender mot sør gir mest årlig strømproduksjon, mens flater mot øst og vest gir høyere produksjon tidligere og senere på dagen enn de sørvendte. For å håndtere de største produksjonstoppene (sørvendt) kreves det vekselrettere med større kapasitet.

Det må du sjekke med kommunen din. For Tinn kommune må du søke dersom boligen er vernet av verdensarven. 

Solcellepanelene er selvrensende. Det er heller ikke nødvendig med snømåking, snøen forsvinner raskt fra panelene. De kan spyles (forsiktig) hvis de blir skitne, men unngå alt verktøy som kan ripe opp panelene. Det kan gå på bekostning av garantien.