anleggelse av solcellepanel

Vi lanserer solcelleanlegg på “solløse” Rjukan og ja, det lønner seg

Tinn Energi og Fiber AS og Taksynergi AS har inngått samarbeid om å tilby solcelleanlegg til privat- og fritidsboligmarkedet i Tinn. – Vi håper vi å bli enda mer relevant for eksisterende og potensielle nye kunder ved nå endelig å kunne tilby solceller, sier Trond Stridal, leder for salg og markedsføring i Tinn Energi & Fiber AS. – Gjennom dette samarbeidet skal vi gjøre Tinn kommunes slagord (Der det umulige er mulig) til vårt ved å vise at det er fullt mulig å få glede av solcelleanlegg også på «solløse» Rjukan, sier styreleder for Taksynergi AS, Kjell-Gunnar Dahle.

Markedet for solcelleanlegg er sterkt voksende i Norge, ikke minst grunnet de høye strømprisene vi har hatt gjennom store deler av 2022 og -23. Et stadig økende fokus på bærekraft og grønne verdier ligger også til grunn for at flere og flere nordmenn velger å installere solcellepaneler på eget tak.

I Tinn kommune er det vanskelig å si noe eksakt om solcelle-markedet da tilbudet har vært svært begrenset. Den nylig undertegnede samarbeidsavtalen mellom Tinn Energi & Fiber og Taksynergi har som intensjon å samarbeide om markedsføring, salg og leveranser av solcelleanlegg.

Tinn Energi & Fiber skal markedsføre via sine kunder/nettverk, mens Taksynergi skal selge og levere slike anlegg. Målet er at de sammen kan bidra til økt egenproduksjon av strøm i Tinn og derigjennom også sikre en mer stabil strømøkonomi for kundene.

Og ikke bare i Tinn heller. Tinn Energi & Fibers nedslagsfelt strekker seg også over Midt-Telemark, Hjartdal, Seljord og Vinje kommuner.

– For Tinn Energi & Fiber så er en av våre strategier å være/levere bærekraftige produkter og tjenester, vi har lenge ønsket oss en samarbeidspartner som muliggjør tilbud om solceller mot privat- og fritidsboligmarkedet lokalt, sier Trond Stridal, som legger til:

– Samarbeidet med Taksynergi ser vi som et viktig og bra miljøtiltak, gunstig for den enkelte kunde som velger å investere. En langsiktig, økonomisk (og miljø) gevinst er målet, både for oss og våre kunder. At vi også tilbyr plusskunde og solbank til alle vil øke relevansen og brukeropplevelsen. Det innebærer at kunden kan selge eller lagre overskuddsstrømmen de selv produserer, noe som gir enda flere fordeler for kunden, sier Stridal.

Utgangspunkt i takfornying
Taksynergi er et nytt selskap innenfor solcelle-leveranser. Det har sin bakgrunn fra takfornyingsvirksomhet, dvs vask, impregnering og maling av gamle tak. De så tidlig at kombinasjonen takfornying og solcellepanel kunne gi konkurransefordeler, ikke minst fordi de ansatte har god kunnskap og erfaring med å jobbe på tak.

– Vi sikter primært mot privat- og fritidsboligmarkedet, men utelukker på ingen måte bedriftskunder med flate tak. Vi starter alle prosesser med en befaring for å sjekke ut både tak og solforhold. På den måten får vi det beste grunnlaget for våre anbefalinger. Det er mange ganger at hindringer som du ikke oppdager på «google map» innebærer at vi må gjøre en vri; finne andre løsninger enn de opprinnelig planlagte, sier Kjell-Gunnar Dahle.

Han er styreleder i Taksynergi AS og dermed ansvarlig for akkurat denne satsingen sammen med Tinn Energi & Fiber.

– Det ligger noe spesielt i å snakke solceller i Tinn, i hvert fall på Rjukan. Men for det første er det ikke mørketid på Rjukan, bare solløst. Og når det er sol er det mye sol. Gjennom allerede utførte befaringer har vi beregnet at et solcelleanlegg i f eks midt i Vestfjorddalsgaten gir over 70 prosent av maksimal effekt. Der er de blant de som får sola senest om våren og mister den først på høsten. Det er mange steder på Rjukan som vil ha enda bedre effekt enn det, og i resten av Tinn er det jo like gode solforhold som i resten av landet, sier Dahle.

Solcelle-guide fra Riksantikvaren
Rjukan har en del restriksjoner som følge av verdensarvstatusen. Riksantikvaren har nylig utarbeidet en guide med tittelen «Sju råd om solenergi for vernede bygg». Den konkluderer med at installasjon av solcelleanlegg må søkes om i hvert enkelt tilfelle. Både Stridal og Dahle er opptatt av et godt samarbeid med Tinn kommune når det kommer til anlegg på vernede hus. Det samme gjelder for fritidsboliger i Tinn. I noen hytteområder er det f eks påbud om torvtak. Vil dette være til hinder for å installere solcelleanlegg?

– Vi er i dialog med Tinn kommune også om torvtak. Det finnes allerede produkter som kan brukes, men det vil kreve litt spesielle tilpasninger. Dette jobber vi videre med, for det er grunn til å tro at eiere av fritidsboliger er minst like interessert i å få redusert strømregningen på hytta som hjemme, sier Kjell-Gunnar Dahle.