Vi er Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Det siste halve året har vi igjennom vår eier; Tinn Energi Gruppen, jobbet med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå er Tinn Energi med sine datterselskaper: Stannum AS, Telemark Kraft AS og Tinn Energi & Fiber AS sertifiserte.

En førstegangs-sertifisering som Miljøfyrtårn betyr ikke at vi er 100 % bærekraftige, men det betyr at vi har satt temaet ekstra på agendaen, jobbet oss strukturert igjennom en rekke kriterier og satt oss mål som gjør at vi stadig skal forbedre oss.

Avdelingsledere

Årlig klima og miljørapport
Hvert år har vi nå en rekke aspekter vi skal innrapportere på. Resultatene vises i en klima og miljørapport som vi vil publisere på våre nettsider fortløpende. 2023-rapporten ligger offentlig her.  Både vi, og dere kunder, skal kunne følge med på om vi stadig forbedrer oss.
Hva vil det si å være Miljøfyrtårn?
Å være Miljøfyrtårn-sertifisert betyr at en virksomhet har oppfylt en rekke krav og tiltak for å redusere sin miljøpåvirkning og fremme bærekraft. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en norsk miljøsertifisering som dekker både privat og offentlig sektor. Her er noen av de viktigste aspektene ved å være Miljøfyrtårn:
 1. Helhetlig tilnærming:
  • Bærekraftig drift: Virksomheten forplikter seg til å jobbe systematisk med miljøforbedringer i alle ledd av virksomheten.
  • Miljøledelse: Etablering av en struktur for kontinuerlig forbedring, der miljøhensyn integreres i bedriftens daglige drift og beslutningsprosesser.
 2. Krav og standarder:
  • Bransjespesifikke kriterier: Virksomheten må oppfylle konkrete krav som er tilpasset deres bransje, for eksempel innen avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, transport, og arbeidsmiljø.
  • Lovpålagt: Overholdelse av relevante miljølover og forskrifter.
 3. Miljøtiltak:
  • Reduksjon av energiforbruk: Implementering av tiltak for å redusere energibruk, for eksempel gjennom energieffektive løsninger og teknologi.
  • Avfallshåndtering: Redusere avfallsmengde, øke resirkulering, og sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall.
  • Transport: Oppfordring til bruk av miljøvennlige transportmidler og redusere transportrelaterte utslipp.
  • Innkjøp: Prioritering av miljøvennlige produkter og tjenester.
 4. Ansattes involvering:
  • Opplæring: Ansatte får opplæring i miljøvennlige praksiser og bevisstgjøring om virksomhetens miljømål.
  • Engasjement: Fremme en kultur hvor ansatte aktivt bidrar til miljøforbedringer og bærekraftige tiltak.
 5. Dokumentasjon og revisjon:
  • Årlig rapportering: Virksomheten må årlig rapportere om sine miljøprestasjoner og oppnådde resultater.
  • Revisjon: Jevnlige revisjoner gjennomføres for å sikre at virksomheten oppfyller Miljøfyrtårns krav og kontinuerlig forbedrer sin miljøprestasjon.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her.