Bruk varmepumpen som aircondition på varme dager

Det er en gjengs oppfatning at det koster mye å bruke varmepumpe som aircondition på sommeren. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Trolig bruker du mer på is på sommeren enn du bruker for å kjøle ned huset på de varmeste dagene.

Strømprisen er vanligvis lavere på sommeren enn på vinteren og normalt vil det gå med lite energi til å kjøle ned med varmepumpen. Du har bare behov for å kjøle noen timer på de varmeste dagene, og varmepumpen bruker faktisk mindre krefter på å kjøle ned enn å varme opp siden temperaturforskjellene er mindre.

Sommerkampanje - spar inntil 4800 kr

Bestill varmepumpe før 3.juni og spar inntil 4800 kroner! 

Gå en behagelig sommer i møte! 

Trolig bruker du mer på is på sommeren enn du betaler i strøm for å kjøle ned boligen på de varmeste dagene!

barn spiser is bredeformat

Pris eksempel:

Ifølge statistikk fra SSB har gjennomsnittsprisen de 5 siste årene vært ca. 80 øre/kWh.

Dersom du kjøler ned boligen 10 timer hver dag fra mai til september (utgjør ca 60 dager og dermed 600 timer totalt) vil dette koste deg så lite som ca 192 kr – kun litt over 3 kroner dagen for 10 timers kjøling.

Varmepumpen bruker i dette eksempelet totalt 400 W, som gir 400 W ⋅ 600 timer = 240.000 Wh = 240 kWh.

Hva må du betale for strømforbruket på kjølingen i perioden hvor strømprisen er 80 øre pr. kWh?

240 kWh ⋅ 80 øre/kWh  = 19200 øre = 192 kroner

192 kroner/60 dager= 3,2 kroner dag

Fordeler med å bruke varmepumpen som aircondition

Vær OBS på AUTO funksjon

Det er en generell anbefaling å ikke stille varmepumpen på AUTO. Da må varmepumpen selv finne ut om den skal varme eller kjøle og det kan medføre sløsing. Du risikerer eksempelvis at pumpen varmer om natten og kjøler om dagen. Da går vinningen fort opp i spinningen. Det er bedre å velge selv om pumpen skal varme eller kjøle, og det etter behov.

Sjekk at det ikke står varme på noe sted

Har du eksempelvis ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, kan du slå av gjenvinneren på varme dager. Har du solskjerming så bruk det. Varme fra solen er en av de største grunnene til at boliger blir varme på sommeren. Ved bruk av solskjerming senker du behovet for å kjøle.

Velg temperatur med omhu

Det er ikke nødvendigvis nødvendig å ha pumpen på 21 grader. Mange går lettkledd på sommeren, og da kan 21 grader virke kaldt. Sett derfor pumpen noen grader høyere på de dagene du bruker den til kjøling.

Det er viktig å utføre regelmessig vedlikehold av varmepumpen, rengjøre filteret ved behov og sjekke at alle delene fungerer som de skal for å sikre at varmepumpen fungerer så effektivt som mulig.

Alt i alt kan varmepumper være en kostnadseffektiv måte å kjøle ned hjemmet ditt på sommeren. Med riktig størrelse og vedlikehold kan du nyte kjølige temperaturer uten å bekymre deg for høye strømregninger.