Prisprognose august 22

Tinnprisen økes fra 08.09.22

– På grunn av den ekstreme markedsutviklingen i kraftprisene, må vi igjen øke prisen på Tinnpris f.o.m. 08.09.22. Den nye prisen vil være 550 øre/kWh inkl. mva og alle avgifter, nettleie fra Stannum AS kommer i tillegg, sier Trond Stridal, leder for salg og marked hos Tinn Energi & Fiber.

– Svært kraftig økning i gassprisen, med en økning på hele 60 % den siste måneden, oppgis som hovedårsaken til de meget kraftige økningene på kraftprisene Europa og Norden opplever. For vårt prisområde NO2 (Kristiansand) er også den svært lave vannmagasin fyllingsgraden i våre vannmagasiner en viktig årsak til at det settes nye prisrekorder nesten daglig. I morgen er innkjøpsprisen eks. alle avgifter på hele 622,56 øre/kWh noe som gir en gjennomsnittpris i morgen inklusive avgifter på hele 779 øre/kWh til alle som ligger i spotmarkedet i prisområdet NO2. NB prisene er før nettleie.

– Prisøkningen av Tinnpris, skyldes som tidligere varslet de meget høye kraftprisene vi opplever, pluss terminprisene som nå gjelder for september. Dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker å gjøre, men det er helt nødvendig. Vi kjøper alt forbruk i markedet nå, for å unngå å måtte kjøpe til markedspriser også i november og desember. Terminprisene ut året øker fra uke til uke.. For september og oktober ligger prisene mye høyere enn ved siste prisjustering, godt over den nye Tinnprisen på 550 øre per kWh inkl. mva og alle avgifter. Vi ligger dessverre an til ytterligere prisjustering, og vil følge markedet ekstra nøye uke for uke i tiden fremover. Terminprisene for november og desember ligger i dag vesentlig høyere en terminprisene for september og oktober. Tinnprisen vil derfor i større grad ligge nærmere markedspris fremover! Målet vårt er fortsatt å være lavere enn markedet, med god margin totalt hver mnd, sier Stridal.

– Tinnpris produktet vårt ligger fortsatt godt under markedspris på kraft, så dette er helt klart strømproduktet vi anbefaler alle med bolig/ fritidsbolig og næringsdrivere i Tinn å benytte seg av. Markedspris for hele perioden i grafen over ligger 29% over Tinnpris. Hittil i år ligger markedspris 51% høyere en Tinnpris.

Prisprognose august 22

 

Årsaken til de høye kraftprisene vi ser nå:

Ekstrem økning i gassprisen siste måneden økt med 60%, og fortsatt veldig lav vannstand i magasinene, spesielt i vårt prisområde NO2 sør-øst skrur prisene på strøm til værs. Sånn som situasjonen er nå, er det en solid underskuddssituasjon i vannmagasinene på Sør, Øst og Vestlandet. Det langsiktige strømmarkedet viser ingen tegn til forbedring, og vi må nå forberede oss  på en historisk dyr høst og vinter.

  • I uke 33 var fyllingsgraden i magasinene i vårt prisområde NO2 på kun 50,2 %, hvor det i 2021 tilsvarende uke var på 61,2 %. Tilsvarende uke i 2020 var fyllingsgraden i prisområde NO2 på hele 93,5 %.
  • Det er fortsatt store forskjeller på fyllingsgraden og kraftprisene her på Østlandet – NO1 (Oslo) hadde i uke 33 en fyllingsgrad på 68,5 % mot 79,9 % i samme uke i 2021. Dette gir direkte utslag på kraftprisene, spesielt for oss tilhørende prisområdet NO2
  • Følgende prisforskjeller i uke 33 NO1 (Oslo) gjennomsnitt eks alle avgifter 324,51 øre/kWh mens det i vårt prisområde NO2 var på hele 448,04 øre/ kWh.
  • Gassprisen har økt med hele 60 % den siste måneden.
  • Fremtidskontraktene på kraft, det har aldri vært dyrere vinterpriser i terminmarkedet enn det er nå.
  • Skyhøyt prisnivå på kraft i store deler av Europa, vinterprisene her er for flere markeder helt ekstremt.
  • Konflikt i Ukraina, oppgis som hovedårsaken til de ekstreme gassprisene vi opplever for tiden, og usikkerhet og frykt for gassmangel øker risikopremien i prisene.

Prisprognose

Kilde Europower og Nord Pool

 

Følg ditt strømforbruk og få tips til justeringer via Tinn Energi & Fiber appen

– Et lite tips er at vi har lansert Tinn Energi & Fiber-appen som et forsøk på å gi kundene bedre oversikt og kunnskap om hvordan de kan ta kontroll og redusere eget forbruk. Vi legger også ut strømsparetips på våre sosiale medier Facebook og Instagram. Appen kan lastes ned på Google play og i App Store, sier Trond Stridal, som er leder for salg og marked.