Rjukan natt

Nye varslingsregler

– På grunn av markedsutviklingen setter vi ned Tinnpris fra og med 25.oktober. Den nye prisen vil være 140 øre/kWh inkl. mva og alle avgifter, nettleie fra Stannum AS kommer i tillegg. I sommer så prognosene for høsten bekmørkt ut. Heldigvis ser det lystigere ut for en periode nå. November og desember er normalt de dyreste månedene, så vi frykter at det ikke varer så lenge. Dog ser det ikke ut til å stige like mye som tidligere varslet, dermed settes nå Tinnpris til 275 øre kWh fra 1.november istedenfor 375 øre som vi varslet sist, sier Snorre Mossing hos Tinn Energi.

 

Nye varslingsregler

Barne – og familiedepartementet har fastsatt endringer i prisopplysningsforskriften for forbrukere. Fra og med 1.november 2022 så vil varslingstiden for prisjusteringer endres fra 14 dager til 30 dagers varsel.

– Det vil si at vi mister noe av fleksibiliteten til å justere priser i henhold til markedsutviklingen, og derfor må vi i større grad sikre oss. Vi varsler derfor også prisendring på Tinnpris fra 15.november til 350 øre kWh, og fra 1.desember til 375 øre kWh inkl. alle avgifter, forbereder Mossing.

Mossing ber samtidig alle kunder med Tinnpris om ikke å ta sorgene på forskudd.

– Per dags dato ser prisene fremover ut til å ligge lavere enn dette, men siden lovverket nå sier at vi må varsle prisendringer 30 dager i forkant og strømmarkedet er såpass volatilt som det er, så er vi nødt til å ta høyde for svingninger.

Videre forklarer Snorre at prisene ikke vil kunne stige mer enn varslet innenfor en 30 dagers periode, men de kan justere ned dersom strømmarkedet fortsetter å peke nedover.

– Eksempelvis varslet vi 11.oktober at prisen fra 1.november ville ligge på 375 øre, mens vi i dag justerer den en krone ned. Dette kan fint skje fremover også, forklarer Mossing.

– Det er som sagt et svært volatilt kraftmarked vi opplever for tiden, men våre kunder skal være helt trygge på at Tinnpris totalt sett skal ligge godt under markedspris, avslutter Mossing.