Daglig leder i Tinn Energi

Tinn Energi setter ned Tinnpris, men kun for en kort periode

Pressemelding – Tinn Energi & Fiber senker Tinnprisen, men kun for en kort periode

– På grunn av markedsutviklingen setter vi ned Tinnpris fra og med 11.oktober. Den nye prisen vil være 200 øre/kWh inkl. mva og alle avgifter, nettleie fra Stannum AS kommer i tillegg. På grunn av blant annet mye vind i Europa, har oktober bydd på lavere priser enn prognosene tilsa tidligere i høst, men dessverre ser ikke dette ut til å vedvare. Vi varsler derfor samtidig prisøkning fra og med 1.november. Tinnpris vil igjen gå opp til 375 øre kWh inkl. mva og alle avgifter, sier Snorre Mossing hos Tinn Energi.

Nye varslingsregler

Barne – og familiedepartementet har fastsatt endringer i prisopplysningsforskriften. Fra og med 1.november 2022 så vil varslingstiden for prisjusteringer endres fra 14 dager til 30 dagers varsel.

– Det vil si at vi mister noe av fleksibiliteten til å justere priser i henhold til markedsutviklingen, men vårt mål er fortsatt at Tinnpris skal ligge godt under markedspris total sett, forklarer Mossing.

Den nye forskriften sier også at det skal være full åpenhet rundt priskommunikasjon.

– Dette har vi alltid hatt fokus på hos oss. På våre strømprodukter er det ingen skjulte kostnader.

Tinnpris eller markedspris?

På spørsmål om kunder bør velge Tinnpris eller markedspris, svarer Mossing

– Vi anbefaler fortsatt våre kunder å ha Tinnpris. En må selv vurdere hva en er komfortabel med. Fastpris har hittil i år vært vesentlig rimeligere enn spot. Med spot må du tåle store svingninger. Tider på døgnet og enkeltdager kan av og til være rimeligere enn vår Tinnpris om du følger nøye med og bruker strøm når det er billigst. Vil du unngå dette stresset og være trygg på at du over tid har du den billigste avtalen, så er nok vår Tinnpris husholdning/fritid det beste. Husk også at priser på Nord Pool (sone 2 for Tinn sin del) oppgis eks. mva. Her må du altså legge på 25 % mva. og de lovpålagte elsertifikatene, kostnadene for elsertifikater kan variere, noe mange kunder ikke er klar over.