Ansatte hos Tinn Energi & Fiber

Tinn Energi har 300 000 i sponsormidler til gode formål

For Tinn Energi er det viktig å engasjere seg og støtte opp om lokalsamfunnet i Tinn Kommune. Med en historie som går over 100 år tilbake i tid, har Tinn Energi vært en solid bidragsyter i kommunen.

– Som offentlig eid selskap er det helt naturlig å gi tilbake til lokalsamfunnet vi er stolte av. Gjennom våre samarbeidsavtaler med store og små foreninger, idrettslag og kulturarrangementer bidrar vi årlig med totalt inntil 300 000 kroner, sier Trond Stridal, leder for salg og marked.

Tidligere har søknader og forespørsler kommet vilkårlig igjennom året. Nå blir det endring på dette.

– Vi ønsker bedre rutiner slik at det er enklere å foreta en rettmessig vurdering av hvem som skal få hva. Nå blir det satt en frist, så alle som ønsker å søke om tilskudd fra oss må sende en digital søknad via vår hjemmeside innen 31.12.2022, informerer Stridal.

Tinn Energi støtten

– Når vi først lager et bedre system rundt dette, syns vi også det var på tide å gi støtten et navn. Så heretter kan man søke om «Tinn Energi støtten», skyter markedskonsulent, Hege Næss, inn.

Tinn Energi har gitt bidrag til ulike prosjekter og arrangementer i en årrekke, og det har de til hensikt å fortsette med.

– Av tiltak vi tidligere har bidratt til er blant annet Tungtvannskjelleren, Fjellbussen, Solfesten, Tinn Motorsport, Rjukan Trubadurfestival, bare for å nevne noen, sier Næss, og fortsetter – Vi heier på de nære og kjære initiativene. På kreative søknader som bidrar til et løft for samfunn, helse og miljø.

– Målet vårt er heller å gi litt støtte til mange, enn mye til få større.

Kriterier for å søke

– Vi har satt noen kriterier for å søke. Først av alt så må søkerne ha sin virksomhet i Tinn kommune. Søknaden må være konkret på hva pengene skal brukes til. Arrangementer for og med barn/unge vil prioriteres, samt gode «grønne» initiativ vil premieres. Søknader om støtte til generell drift og turer vil ikke bli vurdert, informerer Stridal.

Til slutt må vi bare si at vi håper at både tidligere søkere, samt nye, sender sine søknader innen nyttår, slik at vi sammen kan bidra til nok et begivenhets- og kulturrikt år i 2023, avslutter Trond Stridal og Hege Næss.

Søk støtte her