TINN ENERGI & FIBER AS

Vi er en stolt del av Tinn Energi Gruppen

Bredbånd i Tinn Energi & Fiber AS

Historien om Tinn Energi & Fiber AS som eier og driver av bredbåndsnett startet for alvor i 2006. Vår eier Tinn Kommune så den gangen at høyhastighets kommunikasjonsnett var viktig infrastruktur for utvikling av et moderne samfunn. I likhet med mange andre lokalt eide energiselskap i distrikts-Norge, fikk også Tinn Energi & Fiber AS oppgaven med å bygge et lokalt bredbåndsnett i vertskommunen. Oppdraget gikk ut på bygging til områder uten annen dekning, dernest til alle kommunale lokasjoner, for så generelt å kunne tilby bredbåndstjenester til næringsliv og innbyggere innenfor kommunegrensene.

God eller dårlig bredbåndsforbindelse utgjør en stor forskjell i et lokalsamfunn. Teknologisk utvikling spiller en nøkkelrolle for endring, vekst, velferd og bærekraft i et samfunn. Virkningene av en digitalisert hverdag er mange og i Tinn registrerer vi bl.a:

Sterk vekst i bruk av internett

 Etablering av datasenter

Nettbaserte tjenester øker

Nettbaserte tjenester som mobilapplikasjoner, mobile måleapparater, sensorer og smarthusløsninger vil i fremtiden være en del av det samlede helse- og omsorgstilbudet.

Direkte overføring

Direkte overføring til omverdenen av lokale begivenheter som f. eks. åpning av solspeil, sykkelrittet Tour of Norway, filminnspillinger osv.

Økt botid for pendlere og hyttefolk

Økt botid for pendlere og hyttefolk med mulighet for å bruke hjemmekontor i sitt arbeidsforhold. Av mange ses bredbånd på som sentralisering uten å flytte.

Økt botid for pendlere og hyttefolk

Økt botid for pendlere og hyttefolk med mulighet for å bruke hjemmekontor i sitt arbeidsforhold. Av mange ses bredbånd på som sentralisering uten å flytte.

 

Den nye mediehverdagen krever skikkelig bredbånd, og for Tinn Energi & Fiber AS er neste trinn på reisen å bygge fibernett til flest mulig innenfor området Dale-Bakhus til Krosso. Forutsetningen er at innbyggere og næringsliv tegner sin interesse, slik at utbyggingen blir konkurransedyktig og lønnsom over tid. 

For Tinn Energi & Fiber AS betyr utbyggingen økt kompetanse, nye lokale arbeidsplasser og ikke minst at vår kunder får et servicesenter med lokalkunnskap og kort responstid.