Høyspent

Strømstøtten økes

Kompensasjonsordningen for høye strømpriser økes for husstander fa 80 til 90 % fra 1.september 2022.

Staten vil dekke 90 % av det som overstiger 70 øre per kWh fra 1.september og ut desember i år. Fra 1 januar reduseres kompensasjonen tilbake til 80%, da det innføres en varig endring i elavgiften i vintermånedene ( januar – mars). Denne endringen vil utgjøre ca 10 øre inkl mva for privatkundene.

Kompensasjonsordningen gjelder for privatkunder, ikke de som eier hytte eller annen fritidsbolig.

Spotprisen avgjør

Det er spotprisen i området som avgjør hva du får igjen, ikke strømavtalen

Selv om du har fastprisavtale, er det spotprisen som avgjør hva du får igjen. Det har altså ingenting å si hva du betaler for strømmen, eller hvilken avtale du har. Alle blir kompensert utfra den gjennomsnittlige spotprisen i området du bor.

For Tinn sin del så ligger vi i prisområdet NO2 (Kristiansand) i Nordpool sin oversikt.

Vil du vite hva spotprisen er for området NO2, så trykk på Kr.sand på denne linken. 

Det kan være verdt å merke seg at fra uke 1 til uke 30 har spotprisen ligget 61 % over Tinnpris.

Beløpet blir trukket fra på nettleien

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon. Det trekkes automatisk fra på nettleien.