sol og bank blir solbank

Produserer du din egen strøm, kan du få

Solbank

Dette er solbank

Solbank eller solkonto, som mangle kaller det, er en virtuell “bank” der du kan spare din strømproduksjon fra solcelleanlegg for senere bruk. Her kan du se detaljer fra din konto, og du kan også ta ut oppspart saldo. Dette vil komme som fratrekk på din neste strømregning. 

Solbank er altså en oppsamling av overskuddsproduksjonen av strøm. Overskuddsproduksjonen som du setter inn i solbanken   blir omregnet til en kroneverdi basert på timesmålt spotpris ved produksjonstidspunktet. Eksempelvis dersom spotprisen er 1 kr/kWh på produksjonstidspunktet så er det 1 kr/kWh som går inn på solkontoen.

Solbank er kun tilgjengelig for plusskunder. Les mer om plusskunder her. 

For å benytte deg av solbank må du først og fremst ha et solcelleanlegg som produserer solkraft. Overskuddsstrømmen fra egen produksjon lagres i solbanken når det produseres mye og kan hentes ut når strømprisen ellers er høy og produksjonen av egen energi er lav, eksempelvis på vinteren. På den måten kan du som kunde bestemme selv når du ønsker å ta ut overskuddsstrømmen som går til fratrekk for å redusere strømregningen.

Det er opp til deg om du ønsker å gå inn og gjøre uttak hver måned, eller spare opp til en høy strømregning senere.

NB! Det er du som kunde som må foreta uttak innenfor 18 måneders periode. 

Viktige punkter for kunder med solbank

Solcelle batterilagring solbank

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer oppsparingen?

Produsert volum settes inn på konto ved hver fakturering. 

Hvorfor kan jeg ikke spare i kWh istedenfor kroner?

Det vil verken være rettferdig for deg som kunde eller oss som strømselskap. Du som kunde kan tape på prissvingninger. Ved å omregne til kroneverdi som er målt basert på spotpris på produksjonstidspunktet vil verdien være rettferdig uavhengig av prissvingningene i strømmarkedet.

Hvilken timespris gjelder for innskudd?

Overskuddsproduksjonen din som du setter inn på solkontoen blir omregnet til en kroneverdi basert på timesmålt spotpris på produksjonstidspunktet.