Eva Smart Røykvarsling

 • Eva hub – hjertet i ditt smarthus! Du kobler enkelt og greit Eva Hub til nettverket hjemme og installerer Eva Smarthus app på telefonen.
 • Frient Røykvarsler – trådløs røykvarsler. Bli varslet via app om du er på reise.
 • Eva apex smart plug – 16A reléplugg på størrelse med en liten stikkontakt. Pluggen kan styre alt du kobler til den.

Seriekoblede optiske røykvarslere 

Alle boliger i Norge skal ha minimum én fungerende røykvarsler installert i hver etasje, men vår anbefaling er å ha en røykvarsler i hvert soverom og hvert oppholdsrom. 

Ved å koble flere røykvarslere til Eva, blir disse automatisk satt opp med trådløs seriekobling. Det betyr at alle røykvarslerne i hjemmet vil utløse alarm dersom en av røykvarslerne oppdager røyk, slik at de som er i hjemmet blir varslet mer effektivt. 

Man vil også få et varsel i Eva-appen, slik at du også de som er utenfor hjemmet blir varslet. I tillegg passer Eva på at den trådløse forbindelsen fungerer som den skal, og at alle røykvarslerne har batteri – og varsler der om noe er feil. 

kr 2990

Legg til tilleggsprodukter og trykk "Kjøp"

Frient smart røykvarsler

Optisk røykvarsler som kan seriekobles og samarbeide på tvers av hele systemet.

Eva Smart Røykvarsling

Kategorier ,

Slik installerer du Eva Smart Røykvarsling

Eva Hub:

 1. Fjern bunndekselet på Eva Hub ved å trekke topp- og bunndekselet fra hverandre.
  Merk: Ikke vri topp- eller bunndekselet, da dette kan skade Huben!
 2. Koble den ene enden av nettverkskabelen til Eva Hub og koble den andre enden til ruter/modem. (RJ45).
 3. Koble strømkabelen til Eva Hub.
 4. Koble strømforsyning til et strømuttak. Lysdioden for strøm vil så lyse.
 5. Plasser bunndekselet på Eva Hub. Sikre at strømkabel og nettverkskabel ligger i kabelkanalene og trykk oversiden og undersiden forsiktig mot hverandre.
 6. Under oppstart av Eva Hub vil lysdiodene vise et mønster med blå lys som beveger seg med klokken. Merk: Et mønster med blå lysdioder som beveger seg mot klokken indikerer at programvaren oppgraderes på Eva Hub. Ikke slå av Eva Hub eller koble fra nettverkskabelen i dette tilfellet da dette kan forårsake skade på din Eva Hub.
 7. Det tar vanligvis under 2 minutter før Eva Hub er ferdig med oppstarten. De 3 lysdiodene på toppen: «Strøm», «Nettverk» og «Server» vil lyse og indikere at Eva Hub er klar til bruk

Eva Apex Smart Plug:

 1. Gå inn på Eva smarthus app og Scan QR-kode som er på innsiden av pluggen
 2. Følg stegene
 3. Sett smartpluggen i stikkontakt
 4. Etter første oppstart, vil smartpluggen indikere at den er i sammenkoblingsmodus ved at LED blinker rødt
 5. Gå i Eva Smarthus app og trykk på ” + ” og trykk “legge til enhet”. Velg Eva Smart plug
 6. Følg stegene videre i Eva Smarthus app
 7. Velg i Eva smarthus app hvilket modus du ønsker. F.eks «AV-/PÅ-modus», «Termostatmodus» eller «Tidsmodus».
 8. Trykk på neste og velg et navn på pluggen samt hvilket rom du ønsker å plassere den i.

Frient Smart Røykvarsler:

 1. Vri lokket bak røykvarselen lett for å åpne baksiden.
 2. Dra ut plastikklappen som ligger under batteriet.
 3. Røykvarsleren vil blinke rødt
 4. Gå inn i appen og trykk på ” +  ”  og trykk på «legg til enhet»
 5. Velg type enhet «Annen sensor»
 6. Følg stegene videre i Eva smarthus app
Vekt0,9 kg
Dimensjoner18 × 19 × 14 cm