Illustrasjonsbilde

Prisoversikt kraftmarkedet hittil i år + prisprognose ut 2022

Det kan være vanskelig å få med seg hva som skjer i strømmarkedet, og det kommer nyheter og oppdateringer nesten daglig. Vi sender nå hvert kvartal, eller oftere ved behov, en oppdatering på priser og prognoser slik at du enkelt får oversikt.

Vi er i en tid med rekordhøye strømpriser, og prognosene viser at det kommer til å vedvare. For å holde dere oppdaterte vil vi derfor begynne å sende oppdateringer og fremtidsutsikter i tiden som kommer. Snitt spot marked (Nordpool) har for hele perioden uke 1 til uke 16 i snitt vært 50 % høyere enn Tinnpris.

For mars og hittil i april har spot ligget ca 67 % høyere enn Tinnpris, mens for hele perioden mars-mai er spot forventet å ligge ca 57 % høyere enn Tinnpris.

22. april ble et forslag om å begrense eksport av strøm avslått i Stortinget. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og SV stilte seg bak forslaget, som var fremmet av Rødt, men ble stemt ned.Fyllingsgraden i magasinene, som sammen med økte gasspriser og koronapandemien får mye av skylden for de høye prisene, er fortsatt lav. I uke 15 er det registrert fyllingsgrad på 22,6% – en nedgang fra 41,6% i tilsvarende uke 2021.Det forventes at de høye prisene fortsetter inn i sommeren med en pris på mellom 1,5 og 2 kr per kWh. Kompensasjonsordningen er besluttet videreført, så de fleste kommer likevel til å få en lavere strømregning både fordi forbruket går normalt vesentlig ned når temperaturen øker, og fordi kompensasjonsordningen fortsatt gjelder.

Vi gjør vårt beste for å opprettholde dette tilbudet i et utfordrende marked, men vi forbereder oss på å oppdatere Tinnpris oftere enn før fordi vi nå i større grad må ut i markedet for å kjøpe kraft.