Prisprognose juli - august 33

Prisoppdatering

–  På grunn av markedsutviklingen ser vi oss dessverre nødt til å endre prisen på Tinnpris f.o.m. 17.08.22. Den nye prisen vil være 375 øre/kWh inkl. mva og alle avgifter, nettleie fra Stannum AS kommer i tillegg, sier Trond Stridal, som er leder for salg og marked.

–  Dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker å gjøre, men det er helt nødvendig. Prisprognosene ut året er dessverre ikke lystig lesning, for august og september ligger prognosene nå historisk høyt, vesentlig høyere enn den nye Tinnprisen på 375 øre per kWh inkl. mva og alle avgifter. Vi ligger an til ytterligere prisjustering fra 1 september, men velger å avvente noe før vi setter prisen for september. Prisprognosene for november og desember ligger i dag dessverre enda høyere en prognosene for september. Vi er som tidligere informert om, nå ute i markedet og kjøper kraft ukentlig, vi bruker mer enn vi har. Tinnprisen vil derfor i større grad ligge nærmere markedspris fremover! Målet vårt er fortsatt å være lavere enn markedet, med god margin totalt hver mnd, sier Stridal.

  • Hittil i år, fra uke 1 til uke 30 ligger markedspris spot 61% høyere en Tinnpris privat / fritid
  • For juli og prognosen for hele august ligger markedspris hele 89% høyere en Tinnpris privat / fritid.
  • Som dere ser av grafen under skal vi fortsatt ligge godt under også for august mnd.

Prisprognose juli - august 33

Prisene i grafen er inkl elsert, men eks alle avgifter for riktig sammenligning.

 

Årsaken til de høye kraftprisene vi ser nå:

Lav vannstand i magasinene, spesielt i vårt prisområde NO2 sør-øst skrur prisene på strøm til værs. Sånn som situasjonen er nå, er det en solid underskuddssituasjon i vannmagasinene på Sør, Øst og Vestlandet. Dette gjør at sannsynligheten for fulle magasiner i år er veldig lav. Det langsiktige strømmarkedet viser ingen tegn til forbedring, og vi forbereder oss nå på en historisk dyr sensommer, høst og vinter. Prisutviklingen i vårt prisområde har dessverre blitt vesentlig høyere en hva prognosene spådde, og nå ligger prisbildet for august og september svært høyt (Se graf juli – august) – videre utover høsten forventes prisene og øke ytterligere.

  • I uke 29 var fyllingsgraden i magasinene i vårt prisområde NO2 på kun 48,5 %, hvor det i 2021 tilsvarende uke var på 64,5 %. Tilsvarende uke i 2020 var fyllingsgraden i prisområde NO2 på hele 89,5 %.
  • Det er nå også store forskjeller på fyllingsgraden og kraftprisene her på Østlandet – NO1 (Oslo) hadde i uke 29 en fyllingsgrad på 66,9 % mot 77 % i samme uke i 2021. Dette gir direkte utslag på kraftprisene, spesielt for oss tilhørende prisområdet NO2
  • Følgende pris forskjeller i uke 30 NO1 (Oslo) gjennomsnitt eks alle avgifter 191,34 øre/kWh mens det i vårt prisområde NO2 var på hele 323,55 øre/ kWh.
  • Legger man dette sammen med usikkerheten rundt gasslevering og produksjon til store deler av Europa pga krigen i Ukraina, og fortsatt høye råvareprisene, så blir resultatet prisene vi ser nå og i tiden fremover.
  • Fremtidskontraktene på kraft handles fortsatt til unormalt høye priser.
  • Tyskland gjenåpner nå Kullkraftverk pga usikkerheten rundt gassleveranser fra Russland

Pris kan endres med 14 dagers varsel. Endringen varsels på SMS /epost, samt på facebook. Det er et svært volatilt strømmarked for tiden og vi følger nøye med på prisutviklingen, og må justere Tinnpris ut ifra dette.

Endring i Strømkompensasjonen i høst og for vintermånedene i 2023

–  Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut mars 2023, og den økes til å dekke 90% av strømprisen over 70 øre per kWh for oktober, november og desember i år. Fra 1 januar går den tilbake til 80% pga da innføres en varig endring i elavgiften i vintermånedene. Denne endringen vil utgjøre ca 10 øre inkl mva for privatkundene. Men disse endringene påvirker ikke vår endring av pris, det er det kun markedspris og prognosene fremover som gjør avslutter Trond Stridal.

 

Følg ditt strømforbruk og få tips til justeringer via Tinn Energi & Fiber appen

–  Et lite tips er at vi har nå lansert Tinn Energi & Fiber-appen som et forsøk på å gi kundene bedre oversikt og kunnskap om hvordan de kan ta kontroll og redusere eget forbruk. Appen kan lastes ned på Google play og i App Store, sier Trond Stridal, som er leder for salg og marked.