Prisprognose mai - juni 2022

Prisoppdatering og prognoser

På tross av enkelte dager med lavere priser holder prognosene seg høye.Det langsiktige strømmarkedet viser ingen tegn til forbedring, og vi forbereder oss nå på en historisk dyr strømsommer. I uke 20 var fyllingsgraden i magasinene på 22,9%, hvor vi vanligvis ville sett opp mot 40%. Legger man det sammen med usikkerheten rundt krigen i Ukraina, sterkt økende etterspørsel etter gass, pluss de høye råvareprisene, så blir resultatet prisene vi ser nå og i tiden fremover. Kullprisene ser heller ikke ut til å reduseres med det første, og fremtidskontraktene på kraft handles fortsatt til unormalt høye priser.Markedspris timesmålt spotpris hos Nordpool har ligget 18,5 % over vårt avtaleprodukt Tinnpris i mai mnd. Vi er som tidligere informert om, nå ute i markedet og kjøper kraft ukentlig, Tinnprisen vil derfor i større grad ligge nærmere markedspris fremover! Målet vårt er fortsatt å være lavere enn markedet, med god margin totalt hver mnd.

Vi jobber hardt mot lansering av våre egen kundeapp som vil gi alle våre privat og fritidsbolig kunder vesentlig bedre oversikt over eget strømforbruk + en rekke gode tips og råd om hvordan redusere både forbruk og miljøavtrykk +++!   

Prisprognose mai - juni 2022