Prisprognose juni - august 2022

Prisoppdatering og prognose for sensommeren

Årsaken til de høye kraftprisene vi ser nå:

Lav vannstand i magasinene, spesielt i vårt prisområde NO2 sør-øst skrur prisene på strøm til værs. Sånn som situasjonen er nå, er det en solid underskuddssituasjon i vannmagasinene på Sør, Øst og Vestlandet. Dette gjør at sannsynligheten for fulle magasiner i år er veldig lav. Det langsiktige strømmarkedet viser ingen tegn til forbedring, og vi forbereder oss nå på en historisk dyr sensommer og høst. Prisutviklingen i vårt prisområde for juli har dessverre blitt vesentlig høyere en hva prognosene spådde, og nå ligger prisbildet for august svært høyt (Se graf) – videre utover høsten forventes prisene og øke ytterligere.

I uke 26 var fyllingsgraden i magasinene i vårt prisområde NO2 på kun 45,7 %, hvor det i 2021 tilsvarende uke var på 65,7 %. Tilsvarende uke i 2020 var fyllingsgraden i prisområde NO2 på hele 81,2 %. Det er nå også store forskjeller på fyllingsgraden og kraftprisene her på Østlandet – NO1 (Oslo) hadde i uke 26 en fyllingsgrad på 65,1 % mot 75,3% i samme uke i 2021.  Dette gir direkte utslag på kraftprisene, spesielt for oss tilhørende prisområdet NO2 – Følgende pris forskjeller i uke 26 NO1 (Oslo) gjennomsnitt eks alle avgifter 156,26 øre/kWh mens det i vårt prisområde NO2 var på hele 221,45 øre/ kWh, Legger man dette sammen med usikkerheten rundt gasslevering og produksjon til store deler av Europa pga krigen i Ukraina, og de høye råvareprisene, så blir resultatet prisene vi ser nå og i tiden fremover. Kullprisene ser heller ikke ut til å reduseres med det første, og fremtidskontraktene på kraft handles fortsatt til unormalt høye priser. Tyskland gjenåpner nå Kullkraftverk pga usikkerheten rundt gassleveranser fra Russland

Prisjustering av Tinnpris

På grunn av markedsutviklingen ser vi oss derfor dessverre nødt til å endre prisen på Tinnpris f.o.m. 01.08.22 Den nye prisen vil være 300 øre/kWh inkl. mva og alle avgifter, nettleie fra Stannum AS kommer i tillegg. Pris kan endres med 14 dagers varsel. Endringen varsels på SMS /epost, samt på facebook. Det er et svært volatilt strømmarked for tiden og vi følger nøye med på prisutviklingen, og må justere Tinnpris ut ifra dette. Dette er ikke en ønsket situasjon, men dessverre helt nødvendig.

Vi er som tidligere informert om, nå ute i markedet og kjøper kraft ukentlig, Tinnprisen vil derfor i større grad ligge nærmere markedspris fremover! Målet vårt er fortsatt å være lavere enn markedet, med god margin totalt hver mnd.

Prisprognose juni - august 2022

Spotprisen ligger for perioden ca 27 % høyere enn Tinnpris.

Prisene i grafen er inkl elsert, men eks alle avgifter for riktig sammenligning.

Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut mars 2023, så selv om prisene stiger, vil heldigvis kompensasjonsordningen bidra noe.

Følg ditt strømforbruk og få tips til justeringer via Tinn Energi & Fiber appen

Vi har nå lansert Tinn Energi & Fiber-appen som et forsøk på å gi dere som kunder bedre oversikt og kunnskap om hvordan dere kan ta kontroll og redusere eget forbruk. Appen kan lastes ned på Google play og i App Store.