Måna og Gaustatoppen

Prisoppdatering

–  På grunn av markedsutviklingen ser vi oss dessverre nødt til å endre prisen på Tinnpris f.o.m. 01.09.22. Den nye prisen vil være 420 øre/kWh inkl. mva og alle avgifter, nettleie fra Stannum AS kommer i tillegg, sier Snorre Mossing, som er daglig leder.

–  Vi må nok en gang øke Tinnpris på grunn av de meget høye kraftpris prognosene som nå er varslet for september. Dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker å gjøre, men det er helt nødvendig. Vi er som tidligere informert om fortsatt ute i markedet og kjøper kraft ukentlig, vi bruker mer enn vi har. Prisprognosene ut året øker stort sett fra uke til uke nå og det settes nye kraftpris rekorder daglig for vårt prisområde NO2. I dag er innkjøpsprisen eksklusive alle avgifter på hele 489 øre/kWh, noe som fort gir en gjennomsnittpris inklusive avgifter på hele 613 øre/kWh! NB prisene er før nettleie. For september og oktober ligger prognosene nå historisk høyt, vesentlig høyere enn den nye Tinnprisen på 420 øre per kWh inkl. mva og alle avgifter, forklarer Mossing. Vi ligger an til ytterligere prisjustering, og vil følge markedet ekstra nøye hver uke fremover. Prisprognosene for november og desember ligger i dag enda høyere enn prognosene for september, men Tinnpris produktet vårt ligger fortsatt godt under markedspris på kraft, så dette er helt klart strømproduktet vi anbefaler alle med bolig/ fritidsbolig og næringsdrivere i Tinn å benytte seg av.

Glad sak

85 % av husholdnings strømkundene våre får penger igjen på strømfakturaen for juli, dette skyldes den store prisforskjellen på Tinnpris og markedspris i juli, og det faktum at strømkompensasjonen avregnes mot markedspris.

Endring i Strømkompensasjonen i høst og for vintermånedene i 2023

Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut mars 2023, og den økes til å dekke 90% av strømprisen over 70 øre per kWh fra september til desember i år. Fra 1 januar går den tilbake til 80%, da det innføres en varig endring i elavgiften i vintermånedene. Denne endringen vil utgjøre ca 10 øre inkl mva for privatkundene. Men disse endringene påvirker ikke vår endring av pris, det er det kun markedspris og prognosene fremover.

Følg ditt strømforbruk og få tips til justeringer via Tinn Energi & Fiber appen

– Et lite tips er at vi har lansert Tinn Energi & Fiber-appen som et forsøk på å gi kundene bedre oversikt og kunnskap om hvordan de kan ta kontroll og redusere eget forbruk. Kostnad for kundene kommer nå også inn i løpet av neste uke. Appen kan lastes ned på Google play og i App Store, sier Trond Stridal, som er leder for salg og marked hos Tinn Energi & Fiber.

Årsaken til de høye kraftprisene vi ser nå:

Fortsatt lav vannstand i magasinene, spesielt i vårt prisområde NO2 sør-øst skrur prisene på strøm til værs. Sånn som situasjonen er nå, er det en solid underskuddssituasjon i vannmagasinene på Sør, Øst og Vestlandet. Dette gjør at sannsynligheten for fulle magasiner i år er veldig lav. Det langsiktige strømmarkedet viser ingen tegn til forbedring, og vi forbereder oss nå på en historisk dyr høst og vinter.

  • I uke 31 var fyllingsgraden i magasinene i vårt prisområde NO2 på kun 50,4 %, hvor det i 2021 tilsvarende uke var på 64,1 %. Tilsvarende uke i 2020 var fyllingsgraden i prisområde NO2 på hele 94,4 %.
  • Det er nå også store forskjeller på fyllingsgraden og kraftprisene her på Østlandet – NO1 (Oslo) hadde i uke 31 en fyllingsgrad på 68,5 % mot 80 % i samme uke i 2021. Dette gir direkte utslag på kraftprisene, spesielt for oss tilhørende prisområdet NO2
  • Følgende pris forskjeller i uke 32 NO1 (Oslo) gjennomsnitt eks alle avgifter 263,21 øre/kWh mens det i vårt prisområde NO2 var på hele 352,32 øre/ kWh.
  • Både gassprisen og vinterprisene på strøm er nå høyere enn noensinne.
  • Fremtidskontraktene på kraft, det har aldri vært dyrere vinterpriser i terminmarkedet enn det er nå.
  • Skyhøyt prisnivå på kraft i store deler av Europa, her ligger nå innkjøpsprisene fra 6,72 kr/kWh til hele 39,40kr per kWh på det høyeste.
  • Fortsatt høye råvareprisene, og med fortsatt konflikt i Ukraina, blir resultatet prisene vi ser nå og i tiden fremover.

Kilde: Europower.

Pris kan endres med 14 dagers varsel. Endringen varsels på SMS /epost, samt på facebook. Det er et svært volatilt strømmarked for tiden og vi følger nøye med på prisutviklingen, og må justere Tinnpris ut ifra dette.