Bilde uklart vann

Pressemelding, reorganisering og ny profil

Reorganisering og endringer i Tinn Energi Gruppen

Olje- og energidepartementet har vedtatt bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. Bakgrunnen for lovendringen er å skille monopolvirksomhet fra konkurranseutsatt virksomhet. De nye kravene til selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet. Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet i konsernet.

Som en konsekvens av dette har Tinn Energi Gruppen nå gjennomgått en omfattende omstrukturering og reorganisering. Stannum AS opprettes som nytt selskap for drift og vedlikehold av nettet. Navnet er hentet fra Latin, der «Stannum» betyr «Tinn». Tidligere nettsjef Halvor Romme er ny daglig leder i selskapet.

Den kommersielle virksomheten, med salg av strøm og fiber, vil foregå i selskapet Tinn Energi og Fiber AS. Det er altså dette selskapet kundene i utstrakt grad vil forholde seg til. Her forsterkes også organisasjonen med nye ressurser på bl.a. salg- og marked, samt fiberavdelingen. Dette med tanke på å bli enda mer konkurransedyktige og levere stadig bedre tjenester.

I kjølvannet av reorganiseringen har det også blitt utviklet nye profiler og logoer for selskapene. For Stannum sin del er logo inspirert av strøm-master og mennesker. For Tinn Energi og Fiber (samt Tinn Energi Produksjon AS og Tinn Energi Eier AS) er inspirasjonen til logo hentet fra fjell og natur (symbolisert av den brune delen), samt kraft og vann (symbolisert av den blå delen). Vi håper de nye profilene blir godt tatt imot av kunder og Tinnsamfunnet for øvrig!

Last ned full pressemelding.