Nokia Beacon 2

Sømløst WiFi - nettverk

Nokia Beacon 2 er en moderne og stilren løsning for WiFi, og har kapasitet på 1800Mbps. En enhet dekker opp til 140 kvadrat meter. 

Nokia Beacon 2

Nokia Beacon 2

Kun kr 

1190,-

Spesifikasjoner

Trådløst LAN-grensesnitt

Ethernet-grensesnitt

Hva er et MESH nettverk?

Mesh nettverk

Ordet mesh er engelsk, og kan oversettes med fiskenett. Tanken er at det er noen knuter eller koblingspunkter som er forbundet med minimum en nabo, helst flere. På denne måten kan man komme fra ethvert punkt til et hvilket som helst annet punkt via flere veier. I dette ligger det at det må være minst 3 punkter for å ha en «ekte» mesh. Da har man 2 veier inn/ut fra enhver av de tre punktene. Med 4 punkter vil det være 3 veier inn/ut fra hvert punkt osv.

På bildet ovenfor er det illustrert hvordan hverdagen for mange arter seg. I huset har man en enkelt WiFi enhet som ikke greier å dekke hele huset.

Tidligere var ikke dette noe problem fordi mange hadde en stasjonær PC på ett rom, eller man hadde noen få enheter som skulle på nett og disse samlet man i et mindre område i boligen.

I dag er hverdagen helt annerledes. Alle har i dag minst en enhet hver som skal på nett, mange har både 2 og 3 personlige enheter. I tillegg skal TV, stereoanlegg, alarmsystemer, video kameraer, styring av lys og varme etc etc på nett, og enhetene står gjerne spredt i hele boligen, inne som ute.

Det er mange flere enheter som skal ha «sin» plass i nettet, de skal ha båndbredde og alle forventer å ha uhindret tilgang hele tiden fra alle plasser i boligen.

Dette krever andre løsninger enn for bare noen får år siden. Behov for databehandlingskapasitet, båndbredde og stabilitet i WiFi nett har endret seg dramatisk for de aller fleste på bare 4-5 år.

I disse siste 4-5 årene har en løsning som kalles for MESH nettverk gjort sitt inntog, og er i dag mer eller mindre standarden. MESH nettverk er svaret på de endrede behovene og økte kravene.
Enkelt illustrert så ser det slik ut:

Mesh nettverk

Løsningen i denne skissen viser 3 WiFi enheter i mesh løsningen.

Kun en av disse punktene MÅ ha tilgang til internett, de andre snakker sammen med denne ene via trådløse signaler.
Hver av enhetene danner sin egen trådløse sone, men pga. intelligensen i systemet så oppfatter alle brukere av det trådløse nettet dette som en sammenhengende trådløs sone.
Data flyter sømløst innenfor hele sonen, og i dette tilfellet er det alltid minst 2 veier til den enheten som har kontakt med verden utenfor huset.

Brukere blir flyttet mellom senderne etter hvert som man beveger seg i boligen, og man er alltid koblet til den senderen som gir best trådløs opplevelse.

Prosesseringskraften i systemet er mer enn god nok til å tilfredsstille behovet til alle enheter, det samme er båndbredden mellom enhetene dersom disse er riktig plassert i forhold til hverandre. I tillegg har mange systemer mekanismer for å unngå at enheter som har problemer får lov til å trekke ned opplevelsen for andre enheter i nettet. Slike problemer kan f.eks. være virus eller dårlig WiFi forbindelse. Begge disse legger beslag på uforholdsmessig store ressurser i nettet om de ikke holdes under kontroll.
Flaskehalsen blir som oftest linjen inn/ut av huset.

Må alle ha MESH?

Det korte svaret er nei, men stort sett alle vil ha stor nytte av å få på plass en moderne WiFi enhet – kravene til WiFi i dag er som sagt noe helt annet enn for bare noen få pr siden.

Av de som må ha en eller annen form for MESH er det heller ikke alle som trenger 3 enheter, for noen vil det være tilstrekkelig med 2 enheter. Da er det rett nok ikke en ekte MESH, men det vil fungere godt allikevel.

Det er umulig å gi et fasit svar på hvem som trenger dette, men opplever du at det er deler av boligen som ikke har dekning med en enkelt enhet så er dette antagelig løsningen for deg.