Tinn Energi & Fiber

Fikk søknader for nesten 1 million, har kun 1/3 å dele ut

Tinn Energi & Fiber gikk før jul ut med oppfordring til lag og foreninger om å søke på «Tinn Energi støtten».

– Vi har 300 000 kroner i sponsormidler. Vi fikk inn i søknader for nesten en million. Prosessen har derfor tatt litt tid, informerer markedskonsulent Hege Næss.

– Det er mange bra initiativ og det viser at det er mye som skjer i kommunen vår og mange som ønsker å få til noe. Vi skulle gjerne bidratt med full pott til alle, da vi er opptatt av at det skal skje mye i lokalsamfunnet vårt, men når vi kun har rundt 1/3 av søknadspotten å dele ut, så sier det seg selv at det har vært vanskelig.

– Vi satt noen krav i utlysningen, så søknader som er et stykke fra disse har vi dessverre ikke kunne prioritere. Det er heller ingen som har fått alt de har søkt om, da vi har fokusert på å gi litt til mange enn mye til få. Vi har også måtte ta hensyn til om midlene kommer mange til gode eller kun noen få, om det er arrangementer på kun én dag eller noe man har nytte av over tid. Det har rett og slett vært en vanskelig jobb og noen harde prioriteringer.

– Selv om vi ikke kan bidra med summene som søker har søkt om, så håper vi at initiativene blir gjennomført og at flere bidrar, da det er mange gode initiativ.

– For de som mottar midler fra oss, så krever vi synlighet tilbake. Enten det er via hjemmesider/sosiale medier, banner på arrangementene eller lignende.

Det står i utlysningen at arrangementer til barn og unge prioriteres. Derfor er Rjukan Speidergruppen en av de som får støtte.

Eivind Toreid, som er leder av Rjukan Speidergruppe, takker så mye for støtten.

– Speidergruppa har noe klatreutstyr som vi bruker til både klatring, rappellering og zip-line, i tillegg har vi en liten klatrevegg på speiderhuset. Men vi har hatt for få voksne som kan sikre. I tillegg har det vært behov for fornying og supplering av noe utstyr. Med støtten fra Tinn Energi kan vi nå sende voksne på sikringskurs og gi speiderne mer tid i klatreveggen, som de liker veldig godt, sier Toreid.

En annen aktør som får støtte, er Marispelet.

– Marispelet var en av veldig få som hadde fokus på bærekraft og grønne valg i søknadsteksten sin, noe som stod i kriteriene at ville bli premiert, sier Hege Næss.

Marispelet er Miljøfyrtårn og har siden 2020 hatt en grønn profil. I tillegg gikk søknaden på

samarbeidet med Kulturskolen og teatertilbudet de har for barn og unge gjennom hele året.

Kari Anne Valsø, daglig leder for Marispelet, er glad for støtten og kan informere om at det ikke kun er speldagene de har aktiviteter for barn og unge.

– vi har siden oppstarten i 2005 hatt over 300 barn med på teateraktiviteter og de fleste også som aktører på scena under forestillingene. Med støtten fra Tinn Energi kan vi opprettholde tilbudet om kurs, sier Valsø fornøyd.