Informasjon om CGNAT

Hva gjør vi?
Vi legger om til CGNAT og i meldingen du har fått står det når vi utfører overgangen for deg. Du må regne med cirka en times nedetid for dine tjenester fra Altibox.
Opplever du utfordringer med TV og/eller internett i etterkant av arbeidet, ta en omstart av teknisk utstyr. Om problemet vedvarer, ta kontakt med vårt kundesenter.

Hvorfor gjør vi denne endringen?
På grunn av økende antall enheter på internett er det praktisk talt tomt for ledige offentlige IPv4-adresser. Den eneste gode løsningen er å ta i bruk CGNAT. CGNAT vil si at flere kunder deler på samme offentlige IP-adresse.

Hva betyr dette for deg?
Du vil få tildelt en ny IP-adresse fra oss, men for de aller fleste vil man ikke merke forskjell etter overgangen. Dersom du har mer avanserte behov, egne servere eller portviderekoblede tjenester vil du påvirkes av omleggingen.

En positiv effekt av omleggingen er at du ikke lenger har en offentlig IP-adresse og dermed reduseres eksponeringen for potensielle angrep på ditt nettverk.

Noen online-spill vil få problemer etter omleggingen. Opplever du problemer, må du ta kontakt med oss for å løse det, gjerne på epost bredband@tinnenergi.no

OBS! Viktig informasjon til deg som har portviderekobling eller DMZ
Hvis du har satt opp portviderekobling (for eksempel til varmestyring eller et kamera på hytta), vil disse slutte å fungere. For å løse dette må du ta kontakt med oss i etterkant av omleggingen, gjerne på epost bredband@tinnenergi.no

Vil du vite mer om CGNAT, kan du se her